Phương Pháp Cơ Bản Để Kiểm Soát ESD

Kiểm soát tĩnh điện có thể tóm tắt trong năm điểm sau đây.

(1) Mặt đất nơi làm việc của công nhân.

→ Mang một dây đeo cổ tay chống tĩnh điện.

(2) Mặt tiếp xúc của bàn làm việc và mặt tiếp xúc các công cụ và thiết bị khác.

→ Đặt dây nối đất từ mặt bàn làm việc tiếp xúc xuống đất.

(3) Hủy bỏ từ khu vực các vật liệu (nguyên liệu sản xuất tĩnh) có khả năng gây ra vấn đề tĩnh điện.

→ Sử dụng các công cụ bảo vệ ESD.

(4) Sử dụng ion hóa hoặc các kỹ thuật giảm nhẹ để trung hòa điện tích nếu loại bỏ tĩnh điện bằng cách tiếp đất là không thể.

→ Sử dụng máy thổi khí ion vào môi trường làm việc để khử tĩnh (Ionizer).

(5) Đặt mặt hàng nhạy cảm trong bao bì bảo vệ thích hợp khi vận chuyển hoặc di chuyển đến lưu trữ từ các khu vực trong đó ba điểm trên đang được thực thi.

→ Bảo vệ trong túi chống tĩnh điện.

Hình trên đại diện cho các phương pháp cơ bản phòng ngừa thiệt hại do ESD